India Diaspora

Namaste: Mijn ziel buigt met eerbied voor uw ziel!

De rode draad van mijn leven is de ontwikkeling van mijn Hindoe identiteit. Om antwoorden te vinden op prangende levensvragen heb ik literatuur over hindoe filosofie, mythologie en cultuur stuk gelezen.

Sinds ik mij kan heugen ben ik gefascineerd geweest door verhalen uit de hindoe mythologie. Tot op de dag van vandaag verslind ik boeken die mijn geest in de betoverende werelden van de Goden en Godinnen doen begeven.

Godinnen

Inspirerende Godinnen koester ik. Verhalen over de onoverwinnelijke Godin Durga, brengster van geluk en voorspoed Godin Lakshmi en beschermvrouwe van schone kunsten Godin Saraswati intrigeren mij eindeloos. Het idee dat de vrouw in alle opzichten gelijk is aan de man en geen ondergeschikte positie bekleed is een belangrijk thema in mijn leven. Helaas is er op cultureel vlak nog veel winst te behalen om de positie van de vrouw te verbeteren.

Vrouwen

Over de positie van de vrouw laat ik mijn stem horen. Soms als journalist en soms als activist. Zo heb ik video’s over seksueel geweld binnen de Surinaams- Hindoestaanse gemeenschap en onderdrukking van religieuze minderheden (jonge meisjes/vrouwen) geproduceerd: NieuwWij: Conferentie seksueel misbruik migrantenfamilies & SDnet: seksueel misbruik religieuze minderheden en Rukhmani Vijayakumar

It’s a Girl

Tot mijn meer activistische daden behoorde de screening van de documentaire ‘It’s a Girl’ over gendercide. In 2012 organiseerde ik deze screenings en debat over de fragiele positie van baby meisjes en vrouwen. Deze screening reeks (Rotterdam, Amsterdam en Den Haag) organiseerde ik onder de vlag van de Gopio Women’s Council.

The Many Faces of Love

In 2019 schreef ik een script over negen liefdesverhalen uit de hindoe filosofie. Elk liefdesverhaal was gekoppeld aan een emotie en elke emotie werd vertegenwoordigd door een Indiase Raga (toonladder). De positie van de vrouw was het centrale thema The Many Faces of Love: vrije partnerkeuze, seksualiteit, overspel, vriendschap, gelijkheid tussen man en vrouw en lichamelijke zelfbeschikking.

Consultancy

Mijn interesse voor hindoe filosofie, passie voor betekenisvolle Indiase muziek en media achtergrond dragen bij aan het bouwen van een omvangrijk internationaal netwerk. Ik heb in het verleden meegewerkt aan een verscheidenheid van India gerelateerde activiteiten.

Consultancy

Mijn interesse voor hindoe filosofie, passie voor betekenisvolle Indiase muziek en media achtergrond dragen bij aan het bouwen van een omvangrijk internationaal netwerk. Ik heb in het verleden meegewerkt aan een verscheidenheid van India gerelateerde activiteiten.

In 2009 maakte ik deel uit van een persdelegatie naar India voor de Pravasi Bharatya Divas conferentie in New Delhi. In 2016 bezocht de Indiase PM Modi Brussel en dit evenement trok meer dan 5000 bezoekers aan. Voor dit evenement mocht ik Nederland vertegenwoordigen en programmeerde ik Nederlandse artiesten. In 2017 kreeg ik een unieke kans om PM Modi persoonlijk te ontmoeten en artiesten te programmeren voor zijn Diaspora evenement in Den Haag dat ruim 3000 bezoekers aantrok.

Tegenwoordig deel ik mijn kennis, ervaring en netwerk met MKB-bedrijven die de Indiase markt willen betreden. In 2018 en 2019 heb ik deelgenomen aan twee handelsmissies georganiseerd door RVO naar India.